station

Openbaar vervoer

offshore-engineering

Offshore engineering

Borssele / Sloegebied / kerncentralefoto: Joop van Houdt / Rijkswaterstaat

Energiesector

retail

Retail sector

verkeerspost

Verkeersmanagement centrales

alarmcentrale

Alarmcentrales & Call centers

dealing-room

Financial Services

luchthaven

Reisorganisaties

Operating room in cardiac surgery

Medische zorg

datacenter

Hosting Providers / Service Providers

verzamelgebouw

Bedrijfsverzamelgebouwen

Outsourcing

Ontzorgen

Wil uw organisatie het Business Continuity Management en Disaster Recovery Management proces inrichten met eigen medewerkers, eigen methoden en tools en eigen documentatiestandaarden?

Of wil uw organisatie die processen uitbesteden aan een gespecialiseerde externe organisatie die beschikt over beproefde methoden en tools, die economische schaalvoordelen kan bieden en die met full-time professionals meer slagkracht kan ontwikkelen tegen lagere kosten, waarbij eventueel ook uw huidige medewerkers een sleutelrol kunnen blijven spelen?

 

Outsourcing

BCPI levert een compleet scala van diensten op het gebied van Business Continuity Management en Disaster Recovery Management.

BCPI heeft alle benodigde methoden, tools, ervaring en een netwerk van professionals voorhanden om tegen lagere kosten uw Business Continuity Management en Disaster Recovery Management proces op een hoog kwaliteitsniveau te kunnen brengen en houden.

 • inrichting of herinrichting van de volledige BCM en/of DRM organisatie
 • het leveren van ervaren Business Consultants of IT consultants 
 • het leveren van ervaren Business Continuity Managers
 • het leveren van ervaren Disaster Recovery Managers
 • het ontwikkelen en beheren van Business Continuity Plannen
 • het ontwikkelen en beheren van Disaster Recovery Runbooks
 • het organiseren en coördineren van Disaster Recovery Tests
 • het leveren van management ondersteuning tijdens echte calamiteiten
 • het verzorgen van BCM of DRM trainingen

Brede participatie

BCPI is gewend om in complexe (ICT) omgevingen met vele verschillende stakeholders te werken.

BCPI zal een naadloze, multi-disciplinaire samenwerking opzetten en onderhouden tussen alle betrokken organisaties, gericht op het realiseren en instandhouden van hoogwaardige risicoanalyses, heldere continuiteitsplannen, een naadloos functionerende herstelorganisatie en kosteneffectieve herstelmaatregelen. 

BCPI ziet toe op actieve betrokkenheid en participatie in het proces vanuit:

 • general management
 • business management
 • risk management
 • ICT management
 • service management
 • security management
 • facilities management
 • operational audit
 • crisis management 

Werkwijze

Een BCM / DRM outsourcing project begint met een statusmeting.
De status meting documenteert de stand van zaken ten aanzien van:

 • risico-analyses
 • crisis management organisatie
 • herstelprioriteiten
 • continuity plannen
 • hersteldraaaiboeken
 • testplannen en testresultaten
 • betrokken afdelingen en providers
 • relevante normen & standaarden 
 • contractuele regelingen

Op grond van deze analyse wordt een meerjarig Plan van Aanpak bepaald.
Het Plan van Aanpak beschrijft de:

 • ambities
 • doelstellingen
 • wederzijdse verantwoordelijkheden en verplichtingen
 • prioriteiten 
 • projecten
 • budgetten

Op basis van het Plan van Aanpak verzorgt BCPI in overleg met de portefeuillehouder:

 • de benodigde interviews met business, ICT, facilitaire diensten & providers  
 • de benodigde onderzoekswerkzaamheden
 • de benodigde analyses
 • periodieke updates van BIA's, BCP's en Runbooks
 • periodieke updates van testplannen en testrapportages
 • publicaties van documenten naar stakeholders
 • de voorbereiding, coördinatie en evaluatie van tests
 • crisis management trainingen
 • management adviesrapportages
 • management presentaties
 • ondersteuning in audits of certificeringstrajecten
 • overige BCM/DRM gerelateerde trainingen 

Alle op te leveren analyses en rapporteringen worden eigendom van de opdrachtgever.