Training

Best practices meeting voor ervaren IT Recovery Managers & Infra Architecten
(op uitnodiging) - 7 en 8 november 2018

Aanleiding 

IT Recovery Managers van meerdere klanten van BCPI vragen regelmatig of het mogelijk is om een gelegenheid te creëren waarbij zij kennis en ervaringen kunnen uitwisselen met collega IT Recovery Managers. BCPI heeft dit al meerdere malen op bilaterale basis mogelijk gemaakt en dat wordt altijd gewaardeerd. Daarnaast geven meerdere BCPI klanten aan niet zozeer te zijn geinteresseerd in algemene BCM trainingen maar te zoeken naar een echt technisch inhoudelijke IT Continuity & Disaster Recovery meeting. 

Meeting alleen toegankelijk voor ervaren IT Recovery Managers en hun Infra Architecten

Daarom neemt BCPI het initiatief om beide verzoeken gecombineerd in te willigen door op 7 en 8 november 2018 een technisch inhoudelijke meeting van 2 dagen te organiseren voor uitsluitend IT Recovery Managers met aantoonbare verantwoordelijkheid en ervaring als IT Recovery Manager.  Elke IT Recovery Manager mag als onderdeel van de inschrijving een eigen Infra Architect meenemen naar de meeting.

Al meerdere IT Recovery Managers van grote toonaangevende en computer dominante organisaties in Nederland met hun Infra Architecten hebben zich aangemeld. 

De meeting behandelt de best practices in het vakgebied, maar beoogt vooral om een netwerk van ervaren IT Recovery Managers en Infra Architecten te ontwikkelen. Daarom is de meeting ook alleen op uitnodiging toegankelijk. IT Recovery Managers van organisaties die geen klant van BCPI kunnen uiteraard ook deelnemen, mit zij aantoonbaar als IT Recovery Manager werkzaam zijn.

Door de selectieve toegankelijkheid wil BCPI de aanwezige IT Recovery Managers en Infra Architecten alle gelegenheid bieden om onderling kennis uit te wisselen met ervaren collega's omtrent alternatieve recovery solutions voor housing, hosting, outsourced IaaS, Paas, SaaS services, storage, vitualisatie, VDI , databasebeheer, service management, configuratie management en monitoring. U kunt zich onder aan de pagina aanmelden voor de meeting of kenbaar maken op de hoogte te willen worden gehouden indien soortgelijke meetings in de toekomst worden georganiseerd. 

Inhoud van de meeting op hoofdlijnen

In de meeting wordt behandeld hoe IT Recovery Managers de taken voor IT Recovery Planning & IT Recovery Management verder kunnen optimaliseren en hoe zij hun Recovery Plannen & Recovery Draaiboeken optimaal kunnen laten aansluiten op het Business Continuity Management, Security Management, Service Management, Privacy Management en Integrity Management in hun organisatie. Ook wordt behandeld hoe de eigen organisatie optimaal kan worden ondersteund richting certificeringen.

Facilitator 

De meeting staat onder leiding van Han Roest, oprichter van BCPI, 35 jaar ervaring als auditor en adviseur op het gebied van IT Continuity & Recovery Management in de meest complexe en toonaangevende IT organisaties in Nederland. Hij ontwikkelt al 15 jaar continuity plannen voor zeer complexe organisaties in alle (vitale) sectoren van bedrijfsleven en overheid en begeleidt jaarlijks meerdere uitwijkoperaties van de grootste IT organisaties en datacenters in Nederland.

Aanmelding, locatie en kosten

De meeting wordt georganiseerd op een centrale locatie in het land.

Om de kwaliteit van discussies te bevorderen wordt elke IT recovery Manager gevraagd een van de eigen Infra Architecten mee te nemen.
De kosten voor het bijwonen van deze unieke meeting van IT Recovery professionals bedragen voor één IT Recovery Manager en één Infra Architect gezamenlijk € 2.400 exclusief BTW. Voor deelname van extra IT Recovery Managers of Infra Architecten geldt een tarief van € 600 per persoon exclusief BTW. Voor BCPI klanten of bij inschrijving van meerdere personen geldt een korting van 10 % op het reguliere tarief.

De meeting zal op 7 en 8 november 2018 . U kunt zich onder aan deze pagina aanmelden. Aanmeldingen dienen vóór 28 oktober as. kenbaar te worden gemaakt.

Programma