fw-1

Business Requirements Module

fw-1

Scenario Management Module

fw-1

Runbook Management Module

fw-1

Test & Audit Module

fw-1

BCPI R6 Mobile

ISMS Tooling


Beheer 5 kwaliteitsaspecten in één omgeving: Security, Privacy, Integrity, Availability en Continuity

Alle toonaangevende standaarden en toezichthouders op het gebied van Privacy en Informatiebeveiliging
stellen tegenwoordig ook eisen op het gebied van Integrity, Availability & Continuity.
Het BCPI ISMS ondersteunt het geintegreerd beheer van deze 5 kwaliteitsaspecten binnen een enkelvoudige Plan-Do-Check-Act cyclus.

BCPI ISMS


Bewaak compliance met alle standaarden naar uw keuze in één omgeving 

Het ISMS biedt een geïntegreerde werkomgeving voor Business Quality Officers, Quality Control Managers, Recovery Managers en Auditors.
Het ISMS biedt 'map once / comply to many' ondersteuning voor alle bekende kwaliteitstandaarden zoals
ISO 2700x, BIG, NEN 7510, ISAE 3402, ENSIA, COBIT, SUWINET, WODC, ISO 22301, GDPR/AVG, etc.
Andere standaarden kunnen op elk gewenst moment hieraan worden toegevoegd.

Organisaties hebben per control de keuze om de mate van compliance alleen formeel / procedureel,
alleen inhoudelijk per object of zowel formeel als inhoudelijk per object te bewaken.

 

Bouw uw ISMS modulair op en breid het ISMS modulair uit

Het ISMS is opgebouwd uit 4 modules, die steeds alle functies voor de vier gebruikersgroepen bundelen.
De modules kunnen afzonderlijke worden aangeschaft.
De licentie kan op elk moment met andere modules worden uitgebreid.

BCPI licenties zijn concurrent user licenties.
Concurrent User licenties kunnen binnen de licentiehoudende organisatie
door meerdere personen worden gedeeld.

 • Ik ben Quality Officer

 • Ik ben (IT) Control Manager

 • Ik ben Recovery Manager

 • Ik ben Operational Auditor

Voor organisatie die zich eerst willen richten op de Risicoanalyse en van de Planning van maatregelen in relatie tot de kwaliteitsaspecten:
Business Requirements Module + Scenario Management Module

Voor organisaties die zich eerst willen richten op de ontwikkelingen operationeel inzetbaere hersteldraaiboeken en testplannen:
Runbook Management Module + Test & Audit Module

Voor organisaties die willen voldoen aan de ISO 22301 of ISO 27001 standaard
vormen alle modules samen de complete Plan - Do - Check -Act cyclus.

 

 • Business Requirements Module

  Met deze module kunt u voor uw afdeling heel eenvoudig Business Impact Analyses produceren en op elk gewenst moment een actueel Business Management Report  (BMR) genereren.

  In het BMR worden per afdeling alle processen, prioriteiten, vereiste services en vereiste objecten, kernleveranciers en sleutelfunctionarissen weergegeven. 

  U produceert het Business Management Report per afdeling.

  Het is de bedoeling dat u dit korte rapport eens per kwartaal of eens per halfjaar actualiseert.

 • Scenario Management Module

  U bent degene die met deze module de input uit alle Business Impact Analyses tot één totaal-configuratie integreert.

  U gaat hieraan alle gewenste herstelscenario’s koppelen gefilterd op kwaliteitsaspect, op locatie, op objecttype en/of herstelprioriteit uit hoofde van continuïteit, beveiliging, privacy, integriteit, beschikbaarheid, etc.

  Met één druk op de knop kunt u alle scenario’s bijwerken bij elke verandering in de Business units.

  Per scenario kunt u de specifieke herstelteams, specifieke herstelmaatregelen en actuele status van herstelbaarheid bijhouden.

  Per scenario kunt u ook het bijbehorende Continuity Plan, Security Plan, Privacy Plan, Integrity Plan of Availability Plan afdrukken.

 • Runbook Management Module

  U bent degene die operationeel verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het beheer van direct inzetbare draaiboeken (runbooks) voor herstel van gebouwen, van IT configuraties, van shared (IT) services, et cetera.

  In deze module kunt u een leeg Runbook ‘from scratch’ vullen op basis van parate kennis van de beheerders.
  Of u kunt eerder ontwikkelde scenario’s oppakken en verder uitwerken tot gedetaillleerde Recovery Runbooks. 

  Starttijden, eindtijden en doorlooptijden van hersteltaken worden bij elke toevoeging of wijziging automatisch bijgewerkt.

  Per scenario kunt u gedetailleerde Recovery Runbooks afdrukken, integraal of per team met relatieve doorlooptijden of met echte begin- en eindtijden.

 • Test & Audit Module


  U bent degene die herstel operaties of tests daadwerkelijk moet aansturen of moet beoordelen. Deze Test & Audit module ondersteunt u actief en van minuut tijdens echte calamiteiten of tijdens tests.
   
  U hebt de beschikking over uitgebreide real time mail, SMS en chat functies voor regievoerders en teams.
  Alle acties en communicatie van u en de herstel teams worden gedocumenteerd en zijn direct als Test  & Audit rapportages beschikbaar voor de Recovery Managers en Operational Auditors.
   
  Per scenario kunt u het Test Plan en alle Test & Audit rapportages afdrukken.
 • Business Reports

 • Plannen

 • Runbooks

 • Test & Audit Reports

 • Business Requirements Module

 • Scenario Management Module

 • Runbook Management Module

 • Test & Audit Module

Veel gebruikte combinaties van modules

Voor organisatie die zich eerst willen richten op Risicoanalyse en Planning in relatie tot een of meer kwaliteitsaspecten:
Business Requirements Module + Scenario Management Module

Voor organisaties die zich eerst willen richten op de ontwikkeling van operationeel inzetbare draaiboeken en testplannen:
Runbook Management Module + Test & Audit Module

Voor organisaties die willen voldoen aan de ISO 22301 of ISO 27001 standaard
vormen alle modules samen de complete Plan - Do - Check -Act cyclus.

Besparingen realiseren

Continuity Management, Security Management, Privacy Managers, Service Management & Operational Audit 
voeren nu vaak ieder hun eigen, grotendeels redundante business analyses uit en werken
allemaal afzonderlijk en handmatig hun eigen beveiligingsplannen, hersteldraaiboeken en testplannen bij.

Veel kostbare tijd en capaciteit gaan uit naar het uitvoeren van analyses die collega's ook al maken.
En naar het handmatig uitwerken van eigen plannen, die door gebrek aan afstemming met collega's foutgevoelig
en door gebruik van Word, Excel of MS Project lastig onderhoudbaar zijn.

In die gevallen gaat het maken van die redundante analyses en foutgevoelige plannen 
ten koste van het veel belangrijkere managen van risico's en maatregelen.

De BCPI tooling maakt het mogelijk om op te schuiven 'Van maken naar managen'.

Besparingen in Business Impact Analyses 

Bij inzet van de BCPI tooling worden business analyses slechts eenmalig uitgevoerd.
De tooling genereert op grond hiervan automatisch de Business Impact Analyses per afdeling.

Dit automatisch genereren van de BIA's leidt op zich zelf al tot grote kostenbesparingen.
Maar ook het behoud van kennis bij personeelswisselingen bespaart veel kosten.

Alle afdelingen hanteren nu bovendien dezelfde, eenduidige waarderingsgrondslagen.
En door ingebouwde relationele controles hebben de Analyses een hogere betrouwbaarheid.

Besparingen in Planning, Control, Tests & Audits

De tooling kan op grond hiervan ook alle 
beveiligings- en herstelplannen, draaiboeken en testplannen van
Continuity Managers, Security Managers, Privacy Managers, Service Managers en Auditors
automatisch actualiserenen en ter controle aanbieden. 

Hogere kwaliteit en tegelijkertijd grote kostenbesparingen

De kostbare tijd en capaciteit van 
Continuity Management, Security Management, Privacy Management, Service Management & Operational Audit
gaan dus niet langer zitten in het handmatig produceren van analyses en plannen 
maar in het managen van maatregelen en acties op grond daarvan.

Continuity Management, Security Management, Privacy Management, Service Management & Operational Audit
gaan hun kennis en capaciteit delen.

Dit verhoogt niet alleen de kwaliteit van alle analyses, plannen en maatregelen.
Dubbel en handmatig werk wordt geëlimineerd.
Hierdoor kunnen grote terugkerende kostenbesparingen gerealiseerd.
De investering in tooling is in het eerste jaar vaak al terugverdiend.

 

Kies uw implementatiemodel

Het rendement van de BCPI tooling

 1. BCPI R6 – integrale ondersteuning voor ISO22301

  De BCPI methodiek & tooling ondersteunen het gehele
  BCM groeipad naar ISO22301 certificering. U kunt in de 
  methodiek groeien van het eerste continuty plan tot en met
  continuity oplossingen voor organisatie-overkoepelende 
  business keten inclusief alle (technische) tests & certificering.

 2. BCPI R6 – volledige integratie van beheer, control & audit

  BCPI is de enige methodie & tooling die een volledige integratie
  ondersteunt van analyse, planning, implementatie, test & audit
  processen rond continuity, security, integrity & availability.

 3. BCPI R6 – hogere kwaliteit en tegelijkertijd kostenbesparingen

  BCPI ondersteunt de geïntegreerde multidisciplinaire samenwerking
  tussen gebruikers, beheerders, controllers & auditors.
  Door het delen van kennis en capaciteit kunnen alle betrokkenen
  profiteren van elkaars inbreng. Dit verhoogt de inhoudelijke kwaliteit,
  terwijl optimaal efficiënt wordt gewerkt.

 4. BCPI R6 – een track record van uitstekende beoordelingen

  BCPI is trots op een track record van succesvolle uitwijkoefeningen
  in complexe omgevingen en van hoge scores in onafhankelijke audits
  van toezichthouders en certificerende instanties.

 5. BCPI R6 – al meer dan 12 jaar lang elke dag beproefd

  De BCPI methodiek & tooling worden al meer dan 12 jaar
  lang dagelijks in de meest complexe omgevingen beproefd .