station

Openbaar vervoer

offshore-engineering

Offshore engineering

Borssele / Sloegebied / kerncentralefoto: Joop van Houdt / Rijkswaterstaat

Energiesector

retail

Retail sector

verkeerspost

Verkeersmanagement centrales

alarmcentrale

Alarmcentrales & Call centers

dealing-room

Financial Services

luchthaven

Reisorganisaties

Operating room in cardiac surgery

Medische zorg

datacenter

Hosting Providers / Service Providers

verzamelgebouw

Bedrijfsverzamelgebouwen

Consulting

BCPI - BCM/DRM Consulting Services

BCPI levert een compleet scala van Interim Services op het gebied van Business Continuity Management en Disaster Recovery Management.

 • inrichting of herinrichting van een volledige BCM en/of DRM organisatie
 • het leveren van ervaren Business Consultants of IT consultants op interim- of projectbasis
 • het leveren van ervaren Business Continuity Managers op interim- of projectbasis
 • het leveren van ervaren Disaster Recovery Managers op interim- of projectbasis
 • het leveren van een compleet Business Continuity Plan van hoge kwaliteit
 • het leveren van een compleet Disaster Recovery Runbook van hoge kwaliteit
 • het verzorgen van de complete organisatie en uitvoering van Disaster Recovery Tests
 • het verschaffen van een onafhankelijke second opinion op alternatieve continuity solutions
 • het verzorgen van BCM of DRM coachingstrajecten, personal trainingen of management support

BCPI zal waar mogelijk gebruik maken van de geavanceerde BCPI tooling, zonder dat u die hoeft aan te schaffen. Producten van de werkzaamheden kunnen naar wens van de klant ook worden opgeleverd in PDF, Word of Excel format.

Business Continuity Plan in 5 dagen

Ontwikkel samen met BCPI binnen één week een zeer hoogwaardig Business Continuity Plan (BCP).

Lever vooraf alle bruikbare informatie aan.
Voer van maandag tot woensdag samen met BCPI diepgaande interviews met Business, ICT, providers en Facilitaire Dienst.
Verwerk alle uit interviews verkregen input nog dezelfde dag samen met BCPI in de tooling.
Distribueer het concept plan op donderdag. Presenteer het BCP op vrijdagmiddag samen met BCPI aan het Management Team.  

Kosten eenmalig € 6.000 exclusief BTW.

Voorbeelden van 'Products as a Service'

Onderstaande subset van mogelijke BCPI producten illustreert de veelzijdige toepassingsmogelijkheden van de BCPI omgeving.
Al deze typen rapporten kunnen in de BCPI omgeving parallel worden geproduceerd en actueel en in-sync worden gehouden.

 • Business Management Reports voor de Quality Officer(s)
 • Availability plannen voor Service Manager(s)
 • Security plannen voor de Security Manager(s)
 • Continuity plannen voor de Continuity Manager(s)
 • Runbooks voor de (IT) Disaster Recovery Manager(s)
 • Test plannen en Test rapporten voor de tester(s) en Auditor(s).

Indien u SaaS licenties afneemt, dan kunt u deze plannen en rapportages op elk moment zelf produceren en zelf onderhouden.
Indien u BCPI consultants inhuurt, dan zal BCPI deze plannen en rapportages kant en klaar voor u opleveren.


 

 • Business Impact Analyses per Business Unit

  Uitgebreide Business Impact Analyses per business unit; overzicht van processen en herstelprioriteiten, werkplekken, ICT & business objecten, noodprocedures, eigen herstelmaatregelen, vitale leveranciers en leden van het crisis team per Business Unit

 • Availability Plan Stroomstoring

  Alle facilitaire infrastructuur, ICT infrastructuur en business assets op volgorde van beschikbaarheiseis plus crisis management teams, business noodprocedures en herstelmaatregelen bij een stroomstoring, de status van herstelbaarheid, de in te schakelen leveranciers en relevante hersteldocumentatie

 • Runbook Migratie Datacentrum

  Een tot op de minuut uitgewerkt Migratie Runbook voor de gehele ICT infrastructuur van het datacentrum, met migratie-acties per service van alle betrokken teams in hun onderinge afhankelijkheid en op doorlooptijd getimed met complete informatie over teams en relevante migratiedocumentatie

 • Testplan Ontruiming Distributiecentrum

  Een integraal multidisciplinair testplan rond een scenario van tijdelijke ontruiming van een ditributiecentrum met gespecificeerde tests van crisis management maatregelen, van de business noodprocedures en van alle herstelmaatregelen

 • Business Continuity Plan Verlies Hoofdkantoor

  Specificatie op volgorde van maximale uitvaltermijn van alle facilitaire infrastructuur, ICT infrastructuur en business objecten assets met de crisis management organisatie, business noodprocedures en herstelmaatregelen, verantwoordelijke teams en de actuele status van herstelbaarheid per item, de vitale leveranciers & hersteldocumentatie

 • Security Plan Wet Meldplicht Datalek

  Specificatie op volgorde van security classificatie van alle voor de Wet Meldplicht Datalek relevante applicaties en IT infrastructuur componenten met een specificatie van de relevante crisis management organisatie, business noodprocedures enbeveiligingsmaatregelen, de verantwoordelijke teams en de actuele beveiligingsstatus per item, relevante leveranciers & beveiligingsdocumentatie

 • Runbook Verhuizing Verkeerscentrale

  Gedetailleerd draaiboek waarin alle verhuisacties van alle betrokken teams met betrekking tot de verhuizing van een verkeerscentrale in detail in hun onderlinge afhankelijkheid, op juiste technische volgorde en getimed tot op de minuut worden gepresenteerd.

 • Test & Evaluatie Rapport DDOS Mitigation

  Gedetailleerd test & evaluatierapport over de effectiviteit van herstelacties na een DDOS aanval of na een test, voor alle teams en per team, over de effectiviteit van het crisis management, van business noodprocedures en van herstelmaatregelen op het niveau van service en hersteltaak, direct na afloop van de aanval of van de test beschikbaar.

'Unique Selling Points' in Interim Consulting opdrachten

BCPI heeft de beschikking heeft over de krachtige BCPI tooling. Hierdoor kan BCPI elke gevraagde ondersteuning of elk gevraagd product in kortere tijd en met een veel hogere kwaliteit opleveren, dan consultants die niet over dergelijke tooling beschikken.

BCPI maakt uitsluitend gebruik van zeer ervaren consultants uit het eigen BCPI experts network.
BCPI hanteert altijd markt-conforme uurtarieven en brengt op consulting opdrachten geen toeslag op het uurtarief in rekening voor de inzet van de BCPI tooling. Ook om die reden zullen de kosten van BCPI consulting altijd lager uitvallen dan de kosten van consultants die niet over dergelijke krachtige tooling beschikken.

Bovendien zal BCPI de opgeleverde producten altijd opleveren inclusief volledig gedocumenteerde audit trails en onderbouwing en geschikt voor beoordeling door bijvoorbeeld auditors of certificerende instanties. Alle opgeleverde documenten blijven bovendien voor de opdrachtgever opvraagbaar en beschikbaar en onderhoudbaar in eventuele toekomstige updates.

Indien een opdrachtgever op basis van de ervaringen in een BCPI project besluit om de BCPI tooling zelf te willen gaan gebruiken, dan wordt alle projectdocumentatie met de licentie meegeleverd om direct te kunnen worden hergebruikt door de opdrachtgever.

De betekenis van complexiteit

Zoals uit de referenties blijkt levert BCPI haar diensten met name bij complexe organisaties. 
Naarmate de organisatie of situatie complexer is, komen de kracht en het rendement van de relationele tooling meer tot uitdrukking.

BCPI werkt altijd in multidisciplinaire teams met interne en externe deskundigen.
BCPI consultants zijn IT auditors, Business & Risk consultants en BCM / DRM experts.
Deze consultants fungeren als gelijkwaardig gesprekspartner voor de interne en externe deskundigen.
Hierdoor en door hun ervaring verkrijgen zij vanuit verschillende bronnen veel vergelijkbare informatie.
Vaak kon die informatie tot dan toe niet of onvoldoende met elkaar in verband worden gebracht.
In de relationele BCPI omgeving zijn die verbanden wel eenvoudig aan te brengen.
Hierdoor kan de BCPI tooling inzichten verschaffen die in tweedimensionale vastleggingen verborgen blijven.

Bovendien wordt de volledigheid en juistheid van informatie uit verschillende bronnen in de BCPI omgeving voortdurend getoetst.

 • Kennis van gebruikers kan worden getoetst aan kennis van beheerders.
 • Kennis van beheerders kan worden getoetst aan kennis van controllers.
 • Kennis van controllers kan worden getoetst aan kennis van auditors.

Hierdoor kan de BCPI tooling informatie verschaffen die vaak veel betrouwbaarder is dan informatie die in tweedimensionale vastleggingen.

Referenties

 • openbaar vervoer organisaties
 • offshore engineering
 • energiesector
 • retail
 • zeehavens en binnenvaart
 • call centers & alarmcentrales
 • high tech industry
 • financial services
 • pensioenfondsen & verzekeraars
 • ziekenhuizen en zorginstellingen
 • bedrijfsverzamelgebouwen
 • Hosting providers / Service Providers

 

Projecten

 • uitwijk beheerlocaties, datacentrum, netwerk
 • uitwijk hoofdkantoor, herstel datacentrum
 • uitwijk hoofdkantoor, herstel datacentrum
 • uitwijk distributiecentrum, datacentrum, webwinkel
 • herstel verkeersmanagementsystemen
 • herstel locatie, uitwijk datacentrum
 • herstel productielocatie, datacentrum & hoofdkantoor
 • uitwijk hoofdkantoor, trading room & IT recovery
 • uitwijk hoofdkantoor, datacentrum migratie
 • herstel van de zorgverlening, IT recovery
 • uitwijkplan, facilities recovery, IT recovery 
 • service recovery integraal en per klant