BCPI methodiek

06mrt 2018

Speciaal voor de Nederlandse gemeenten heeft BCPI een gemeente-variant van de BCPI – GDPR AVG Implementatie tooling ontwikkeld. In de BCPI oplossing kunnen gemeenten in korte tijd een veel hogere kwaliteit bereiken van het Register van Verwerkingsactiviteiten en van het Privacy Management proces dan met conventionele hulpmiddelen als Word en Excel mogelijk is. Tegelijkertijd wordt […]

14jul 2017

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico’s  een memo ‘Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017’. Hierin wordt aangegeven dat DNB in 2017 met name wil focusen op twee aandachtsgebieden: of financiële instellingen effectief omgaan met risico´s betreffende Cyber Security of financiële instellingen een effectief IT risicomanagement hebben ingericht “DNB benadrukt dat instellingen zelf […]

22jun 2017

Op 27 april 2016 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgesteld. Deze zal met ingang van 25 mei 2018 in alle lidstaten, dus ook in Nederland, van toepassing zijn. Zie op deze website ook: https://www.bcpi.eu/avg-2018/ Deze verordening beoogt een in de gehele Europese Unie coherente en homogene bescherming van natuurlijke personen rond de verwerking van […]

21nov 2016

De BCPI methodiek & tooling worden al meer dan 12 jaar elk dag in complexe organisaties beproefd. Elke dag worden de methodiek & tooling aangepast aan nieuwe, actuele eisen en wensen uit de praktijk. Tegelijkertijd vormt de ontwikkeling van een internationale ISO standaard zoals de ISO 22301 BCM standaard een jaren lang durend proces. De ontwikkeling van […]