Veel organisaties zijn getroffen of verontrust geraakt door de recente WannaCry Ransomware aanvallen.
Dit artikel geeft een korte beschrijving van de manier waarop de BCPI methodiek & tooling uw organisatie kunnen helpen om in dergelijke situaties over een kosteneffectieve bescherming van de services, de assets en de reputatie van uw organisatie  te kunnen beschikken.

HR1167 – BCPI – IT Service Continuity & IT Disaster Recovery bij Cyber Attacks