Weinig mensen realiseren zich dat de nieuwe GDPR – AVG Privacy wetgeving niet alleen eisen stelt aan technische en organisatorische maatregelen gericht op vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, ofwel Privacy.

De nieuwe GDPR – AVG Privacy wetgeving stelt ook expliciete eisen ten aanzien van de Vertrouwelijkheid, Integriteit, Beschikbaarheid en Veerkracht van de onderliggende verwerkingssystemen en diensten en ten aanzien van de Herstelbaarheid van de toegang tot persoonsgegevens na een fysiek of technisch incident.

Die eisen staat in artikel 32 van de verordening, met name in de 2e en 3e bullit van het eerste lid.
Dit artikel gaat in op de grote betekenis van deze twee regels tekst in de verordening voor uw organisatie.

HR1182 – AVG richt zich op meer dan alleen Privacy