De Runbook First werkwijze past bij organisaties waar ICT beheerafdelingen eerder willen starten met een structurering van het Continuity & Recovery Management dan de Business, die op dat moment misschien nog geen Business Impact Analyses kan opleveren.

In de Runbook First werkwijze kan de organisatie er voor kiezen om in eerste instantie alleen de BCPI back-end Runbook Management Module en Test & Audit  Module aan te schaffen en nog niet de front-end Business Requirements Module en Scenario Management Module. Dit zal dan uiteraard ook resulteren in een lagere initiële investering.

In de Runbook Management Module kan parate kennis van beheerders en providers dan direct worden vertaald naar inhoudelijke technische recovery runbooks. Mochten op een later tijdstip alsnog de Business Impact Analyses beschikbaar komen, dan borgt de BCPI methodiek dat de runbooks alsnog aan die Business Impact Analyses kunnen worden gekoppeld.

De werkwijze kan op korte termijn de grootste risico’s van calamiteiten aanzienlijk beperken, borgt op korte termijn ook de parate kennis van IT beheerders omtrent recovery procedures en verschaft de organisatie op langere termijn nog steeds perspectief op het alsnog realiseren van een controleerbare en certificeerbare gesloten Plan-Do-Check-Act cyclus.

bcpi-runbook-first-werkwijze

Leave a Reply