Speciaal voor de Nederlandse gemeenten heeft BCPI een gemeente-variant van de BCPI – GDPR AVG Implementatie tooling ontwikkeld.

In de BCPI oplossing kunnen gemeenten in korte tijd een veel hogere kwaliteit bereiken van het Register van Verwerkingsactiviteiten en van het Privacy Management proces dan met conventionele hulpmiddelen als Word en Excel mogelijk is. Tegelijkertijd wordt het Privacy Management proces direct in een gesloten Plan-Do-Check-Act cyclus binnen de gemeentelijke organisatie verankerd.

Een bijzonder bijkomend voordeel van de methodiek is dat het werk dat gemeenten verrichten in het kader van de AVG implementatie, kan worden hergebruikt om automatisch ook zeer hoogwaardige (IT) Continuity Plannen, (IT) Security plannen en (Security) Recovery draaiboeken te produceren.

U kunt de brochure met het 10-stappenplan op deze pagina aanvragen