Op 27 april 2016 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgesteld.
Deze zal met ingang van 25 mei 2018 in alle lidstaten, dus ook in Nederland, van toepassing zijn.

Zie op deze website ook: https://www.bcpi.eu/avg-2018/

Deze verordening beoogt een in de gehele Europese Unie coherente en homogene bescherming van natuurlijke personen rond de verwerking van persoonsgegevens.

Uitgangspunt is dat de bescherming van natuurlijke personen bij verwerking van persoonsgegevens een grondrecht is. Burgers krijgen meer controle over hun persoonsgegevens. Zij kunnen bedrijven toestemming geven om persoonsgegevens te bewaren maar kunnen die toestemming ook weer intrekken. Nationale Autoriteiten Persoonsgegevens krijgen naast een waarschuwende functie ook het recht om aan organisaties die in overtreding zijn, aanzienlijke boetes op te leggen.

Dit artikel richt zich op AVG – HOOFDSTUK IV van de Verordening waarin voorschriften voor de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker worden beschreven en beschrijft hoe de BCPI methodiek die partijen in hun verantwoordelijkheid kan ondersteunen.

Aan het eind van dit artikel wordt de hoofdstructuur van de AVG op hoofdlijnen weergegeven.
De AVG is ook in zijn geheel als bijlage bij dit artikel opgenomen.

HR1168 – BCPI – Ondersteuning Algemene Verordening Gegevensbescherming

AVG_2016_-_679_definitief