Op 7 en 8 november as. organiseert BCPI een IT Recovery – Best Practices Meeting voor ervaren IT Recovery Managers en Infra Architecten.
Uitsluitend deelnemers die zelf betrokken zijn bij – of verantwoordelijk zijn voor – de IT recovery planning komen voor deelname in aanmerking.

De meeting biedt een redelijk unieke kans om met IT Recovery Managers en Infra Architecten uit andere organisaties kennis te maken.
En om twee dagen lang ervaringen te kunnen uitwisselen over voordelen en beperkingen van verschillende platformen en continuity & recovery oplossingen.

Onderstaande brochure geeft informatie over het programma en over de wijze van aanmelding.

BCPI – Best Practices – IT Recovery meeting – 7 & 8 november 2018