fw-1

BCPI - AVG Analyse

fw-1

BCPI - AVG Beheer

fw-1

BCPI - AVG Reports

AVG Tooling

GDPR / AVG Implementatie tooling

BCPI heeft een specifiek op GDPR / AVG Implementaties toegespitste SaaS oplossing ontwikkeld: 'Made, Managed en Hosted in Holland' en in Nederlands en Engels beschikbaar.

Met deze oplossing kunnen organisaties veel tijd en geld besparen in hun AVG implementatie.
Tegelijkertijd kunnen zij een veel hogere kwaliteit realiseren dan met conventionele hulpmiddelen zoals Word of Excel mogelijk is.
Bovendien beschikken de organisaties met deze oplossing direct over een hoogwaardig verankerd Privacy Management proces en over een beheermethodiek die jaarlijks aanzienlijke en terugkerende besparingen van tijd en geld zullen opleveren. 

De training is in de licentieprijs inbegrepen en leert gebruikers stap-voor-stap hoe zij aan de AVG wetgeving kunnen gaan voldoen.

Toegevoegde waarde

De GDPR / AVG implementatie  is geen éénmalige exercitie. Na de implementatie zullen de beschermingsmaatregelen en registraties voortdurend onderhouden moeten worden. Dit zal van organisaties een aanzienlijke inspanning vragen. 

De belangrijke toegevoegde waarde van de methodiek en tooling is dat deze het beheerproces direct veel efficiënter en eenvoudiger maken en anderzijds het beheer ook direct borgen in een gesloten Plan-Do-Check-Act cyclus. Door de gestructureerde manier van werken en de gestructureerde documentatie wordt het aanzienlijk eenvoudiger om toezicht te houden op de effectiviteit van (uitbestede) maatregelen. En het wordt mogelijk om in audits aan te tonen dat de organisatie  daadwerkelijk 'in control' is. De methodiek en tooling borgen bij wijze van spreken zelf al de eerste 50% van het beoogde kwaliteitsniveau. 

Hoofdfunctionaliteiten 

De hoofdfunctionaliteiten van de GDPR / AVG Implementatie tooling zijn:

 • Project beheer
 • Business Analyse
 • ICT Analyse
 • AVG Implementatie Planning
 • AVG Implementatie Rapportering
 • AVG Test Planning
 • AVG Test Rapportering

Standaard rapporten

In de tooling zijn standaard ondermeer de volgende rapporten in uw huisstijl beschikbaar:

 • Business Management Rapporten per afdeling ter verankering van het beheerproces

 • AVG Implementatieoverzicht voor de gehele organisatie en per team/instantie
 • Register van Verwerkingsactiviteiten met alle door de AVG vereiste gegevens

 • AVG Testplan voor de gehele organisatie en per team/instantie
 • AVG Testrapport voor de gehele organisatie en per team/instantie

 • Organisatie-brede Privacy prioriteiten voor het ICT landschap
 • Organsiatie-brede Privacy prioriteiten voor archieven, apparatuur, overige
 • Organisatie-breed overzicht technische en organisatorische maatregelen

 • Taken per team  (intern/extern) ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens
 • Rapporten  (interne/externe) contactpersonen, bewaartermijnen, etc
 • Integraal Data Groepen Analyse rapport voor migratie naar Privacy by Design

Licentieprijzen

De BCPI GDPR / AVG Implementatie licentie is specifiek gericht op ondersteuning van GDPR / AVG Implementaties. Als single strategy versie van de reguliere complete BCPI SaaS toolset kan de BCPI GDPR / AVG Implementatie licentie tegen een aantrekkelijke prijs worden aangeboden. De speciale BCPI GDPR / AVG Implementatie oplossing wordt op basis van een jaarcontract aangeboden.

Per gebruiker bedragen de licentiekosten € 220 per maand, excl BTW,  inclusief maintenance, hosting, online training, telefonische support en nieuwe versies.
U heeft uitsluitend een browser nodig (Internet Explorer, Google Chrome, Safari).

Uw AVG werk hergebruiken voor andere scenario's

De volledige BCPI omgeving ondersteunt het integrale (IT) Risk Management op aspecten continuïteit, integriteit, beschikbaarheid, (informatie)beveiliging en operational audit. Mocht u dat wensen, dan kunt u op termijn eventueel ook andere BCPI modules aanschaffen. De informatie die u nu voor AVG samenbrengt, kan dan direct worden hergebruikt om plannen en draaiboeken te maken voor:

 • Herstel na DDOS aanvallen
 • Herstel na Ransomware aanvallen
 • Herstel na Stroomstoringen / Brand / Wateroverlast
 • Herstel na Kortdurende evacuaties
 • Herstel na Pandemie, bacteriële besmetting, et cetera
 • Planning en ondersteuning van complexe verhuisoperaties
 • Et cetera

De investering die u nu doet kan dus op termijn nog meer kwaliteitsrendement voor uw organisatie gaan genereren

 • 2 + 91 =

AVG Demo

Op uw verzoek verzorgt BCPI graag op uw locatie een 'hands on' demonstratie van de BCPI - GDPR AVG Implementatie tooling. 

Hieraan zijn geen kosten verbonden. Neem uw laptop mee en ervaar zelf hoe u met de BCPI - GDPR AVG Implementatie tooling kunt voldoen aan de GDPR AVG wetgeving. 

U doorloopt dan zelf in de BCPI tooling alle stappen die leiden tot een AVG Implementatieplan en een Register van Verwerkingsactiviteiten. In het formulier hiernaast kunt u een demo aanvragen.