fw-1

BCPI - AVG Analyse

fw-1

BCPI - AVG Beheer

fw-1

BCPI - AVG Reports

AVG Gemeenten

 

BCPI ISMS

 

 

 

AVG implementatie als onderdeel van uw ISMS

Wilt u ook niet steeds telkens dezelfde kostbare, maar vergelijkbare Business & IT analyses naast elkaar blijven onderhouden? Dat kost immers onnodig heel veel tijd en geld! 

Het BCPI ISMS actualiseert automatisch op basis van enkelvoudige modellering al uw plannen en draaiboeken voor AVG, ENSIA & BIG implementaties en implementeert als spin-off in uw gemeente ook nog eens een heel hoogwaardig IT Continuity & Disaster Recovery Management. Bij meerdere gemeenten toegepast. 

Al vanaf € 250 per concurrent user per maand kunt u met dit ISMS beginnen met de volledige integratie van het beheer van Privacy, Security, Integrity, Availability & Continuity Management.

Op basis van de enkelvoudige invoer beschikt u over op elk moment actuele compliance rapporten op maat tegen alle standaarden waaraan u wilt voldoen. Alle IB&P normenkaders zoals BIG, BRP, SUWI, BAG, PUN, ISO2700x, COBIT,  ISO22301, ISAE 3402, etc zijn vrij toe te voegen. 

Lees hier alles over de bredere ISMS functionaliteit

 

 

 

Speciale AVG Gemeente Template voor Nederlandse gemeenten

Speciaal voor de Nederlandse gemeenten heeft BCPI een gemeente-variant van de BCPI - AVG Implementatie tooling ontwikkeld.

Hiermee kunnen gemeenten, volledig in lijn met de instructies, richtlijnen en hulpmiddelen van de VNG, in veel kortere tijd een aanzienlijk hogere kwaliteit bereiken van het Register van Verwerkingsactiviteiten en het gemeentelijke Privacy Management proces dan met conventionele hulpmiddelen als Word en Excel mogelijk is. De kostenbesparingen zijn jaarlijks terugkerend.
Het Privacy Management proces wordt meteen in de gemeentelijke organisatie verankerd. 

Op uw verzoek verzorgt BCPI graag een demonstratie van de BCPI - GDPR AVG Implementatie tooling voor Data Protection Officers, Functionarissen Gegegevensbescherming en/of ICT beheerders van uw gemeente. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

U kunt onderstaand vrijblijvend het 10 stappenplan of een demo aanvragen.

Brochure aanvragen

 

 

 • 1 + 89 =

Het eenvoudig 10-stappen plan voor AVG Implementaties bij gemeenten


De BCPI AVG Implementatie tooling voor gemeenten wordt geleverd inclusief uitgebreide online training en een eenvoudig 10-stappenplan, dat in de duidelijke brochure die u hiernaast kunt aanvragen, wordt beschreven.
De 10 stappen: 

 1. Template ondersteund - Indeling van typen persoonsgegevens naar AVG classificatieniveaus
 2. Template ondersteund - Groeperen van gemeenteprocessen naar afdelingen 
 3. Template ondersteund - Selectie van applicaties, archieven en apparatuur per proces 
 4. Template ondersteund - Identificatie van groepen van persoonsgegevens in applicaties
 5. Software ondersteund - Automatische update van het  Register van Verwerkingsactiviteiten
 6. Template ondersteund - Invoer van overige door AVG vereiste gegevens en maatregelen 
 7. Software ondersteund  - Print afdelingsrapporten met afdelingsgegevens / interne controle
 8. Software ondersteund  - Print Register van Verwerkingsactiviteiten / interne controle 
 9. Software ondersteund  - Print Data Groep Analyse rapport en werklijsten/ interne controle
 10. Software ondersteund  - Export Register Verwerkingsactiviteiten / publicatie op gemeente-site

Ondersteuning van ENSIA

Uniek aan de BCPI oplossing, is dat de gemeenten die hun Single Strategy licentie omzetten naar een reguliere BCPI licentie de werkzaamheden voor AVG en Privacy kunnen hergebruiken en dan direct ook kunnen beschikken over Security plannen, Service Availabity plannen en Continuity plannen. 

Die gemeenten beschikken dan ineens ook over plannen voor scenario's zoals een grote brand, Ransomware of DDOS aanvallen, een langdurige stroomstoring, wateroverlast, etcetera.
Deze methodiek helpt gemeenten dus om ook te kunnen gaan voldoen de doelstellingen van ENSIA.

 

 

 

Licentieprijzen

Licentiekosten inclusief training & support bedragen € 250 (excl. BTW) per gebruiker per maand.

Een gemiddelde gemeente kan al met 1 of 2 gebruikers een zeer effectief en kostenbesparend Privacy Management proces implementeren. 

Bestaande analyses die al eerder in Excel werden uitgewerkt, worden gratis ingelezen.
De relationele omgeving vormt deze input om tot uiterst krachtige management instrumenten.