fw-1

BCPI - AVG Analyse

fw-1

BCPI - AVG Beheer

fw-1

BCPI - AVG Reports

AVG Consulting

GDPR / AVG Consulting

BCPI levert hoogwaardige AVG consulting ondersteuning bij ondernemingen, non profit organisaties en gemeente-organisaties. Afhankelijk van de wensen van de organisatie kan de ondersteuning gericht zijn op:

 • optimaliseren samenhang privacy beleid, security beleid en AVG implementatieplannen
 • productie van het Register van Verwerkingsactiviteiten conform de eisen van de AVG
 • inventarisatie risicovolle gegevensverwerkingen die een Privacy Impact Analyse (PIA) vereisen
 • het verzorgen van PIA’s en opvolging van bevindingen en aanbevelingen uit PIA's
 • het AVG-bestendig maken van de bewerkersovereenkomsten
 • bevorderen van privacy bewustzijn en kennis van de AVG binnen de organisatie
 • inregelen rechten van betrokkenen rond inzage en wissing persoonsgegevens
 • inregelen van procedures omtrent eventuele datalekken van persoonsgegevens
 • inbedden van privacy management in processen van de organisatie
 • migratie van de informatiehuishouding naar privacy by design / privacy by default
 • advisering rond de positionering van de privacy management functie na invoering AVG

In opdrachten maakt BCPI waar mogelijk gebruik van de krachtige BCPI AVG Tooling.
Door optimaal hergebruik van uw reeds beschikbare kennis en documentatie kunnen hiermee uitzonderlijk snel ongekende resultaten worden geboekt. De inzet van de BCPI AVG tooling is inbegrepen in het concurrerende uurtarief. Er zijn geen extra kosten.
Het aantal benodigde consulting uren zal aanzienlijk lager zijn dan bij consultants die met conventionele hulpmiddelen als Word en Excel werken, terwijl de kwaliteit van de opgeleverde producten vele malen hoger zal zijn.

Uniek aan de BCPI ondersteuning is de mogelijkheid om tijdens de consulting support een interne Functionaris Gegevensverwerking een training on the job te geven. BCPI kan de Functionaris Gegevensbescherming trainen en opleiden om aansluitend op de ondersteuning, alle opgeleverde producten met de krachtige BCPI AVG tooling volledig in eigen beheer  te kunnen onderhouden.

BCPI kan de organisatie toegang verschaffen tot een zeer hoogwaardige en vaak beproefde beheermethodiek, tooling en een scala aan best practices procedures en beschrijvingen. En BCPI bemiddelt graag bij het tot stand brengen van bilaterale contacten tussen Functionarissen Gegevensbescherming van verschillende BCPI klanten.

Overige BCPI - Consulting Services

BCPI levert een compleet scala van consulting services op het gebied van Business Continuity Management en Disaster Recovery Management.

 • het organiseren en begeleiden van migraties en uitwijkoperaties in complexe IT of logistieke omgevingen
 • het ontwikkelen van hoogwaardige multidisciplinaire continuity plannen & recovery draaiboeken
 • inrichting of herinrichting van een volledige BCM en/of DRM organisatie
 • het leveren van ervaren Business Consultants of IT consultants op interim- of projectbasis
 • het leveren van ervaren Business Continuity Managers op interim- of projectbasis
 • lees meer