fw-1

BCPI - AVG Analyse

fw-1

BCPI - AVG Beheer

fw-1

BCPI - AVG Reports

AVG 2018

AVG Algemene informatie 

Op 27 april 2016 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgesteld. Deze zal met ingang van 25 mei 2018 in alle lidstaten, dus ook in Nederland, van toepassing zijn. Per die datum vervangt de AVG definitief de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Deze verordening beoogt een in de gehele Europese Unie coherente en homogene bescherming van grondrechten en fundamentele vrijheden van natuurlijke personen rond de verwerking van persoonsgegevens.

Uitgangspunt  .... Lees meer

AVG Consulting

BCPI levert hoogwaardige AVG consulting ondersteuning aan bedrijven, overheidsorganisaties en gemeenten. Afhankelijk van de wensen van de organisatie kan de ondersteuning gericht zijn op:

  • privacy beleid, informatiebeveiligingsbeleid en AVG implementatieplannen
  • produceren van een Register van Verwerkingsactiviteiten 
  • identificeren van gegevensverwerkingen die een Privacy Impact Analyse 
  • lees meer

AVG Tooling - Algemeen

BCPI heeft een specifiek op AVG Implementaties toegespitste versie van de reguliere BCPI SaaS tooling ontwikkeld. U heeft uitsluitend een browser nodig en kunt vandaag nog beginnen. De kosten bedragen € 220 per gebruiker per maand (excl BTW).  Er zijn geen aanvullende kosten.  Kleine en middelgrote organisaties hebben voldoende aan 1 of 2 gebruikerslicenties.

De tooling wordt geleverd inclusief uitgebreide AVG implementatie training en helpdesk support. 
De tooling maakt maximaal gebruik van de kennis en expertise van uw eigen medewerkers en leveranciers. De beveiliging van de tooling is beoordeeld en goedgekeurd door de grootste IT organisaties in Nederland ... Lees meer

AVG Tooling - Voor gemeenten

Speciaal voor de Nederlandse gemeenten heeft BCPI een gemeente-variant van de BCPI - GDPR AVG Implementatie tooling ontwikkeld.

De kosten bedragen inclusief training & helpdesk support € 220 (excl. BTW) per gebruiker per maand. Een gemiddelde gemeente kan met 1 of 2 gebruikers een zeer kostenbesparend en effectief Privacy Management proces implementeren. De hoge besparingen zijn bovendien jaarlijks terugkerend.

U kunt hiermee, volledig in lijn  met de instructies, richtlijnen en hulpmiddelen van de VNG, in korte tijd een aanzienlijk hogere kwaliteit bereiken van het Register van Verwerkingsactiviteiten en het gemeentelijke Privacy Management proces dan met conventionele hulpmiddelen als Word en Excel mogelijk is en .......  lees meer