All posts by: admin

About admin

Op 7 en 8 november as. organiseert BCPI een IT Recovery – Best Practices Meeting voor ervaren IT Recovery Managers en Infra Architecten. Uitsluitend deelnemers die zelf betrokken zijn bij – of verantwoordelijk zijn voor – de IT recovery planning komen voor deelname in aanmerking. De meeting biedt een redelijk unieke kans om met IT […]

Speciaal voor de Nederlandse gemeenten heeft BCPI een gemeente-variant van de BCPI – GDPR AVG Implementatie tooling ontwikkeld. In de BCPI oplossing kunnen gemeenten in korte tijd een veel hogere kwaliteit bereiken van het Register van Verwerkingsactiviteiten en van het Privacy Management proces dan met conventionele hulpmiddelen als Word en Excel mogelijk is. Tegelijkertijd wordt […]

Weinig mensen realiseren zich dat de nieuwe GDPR – AVG Privacy wetgeving niet alleen eisen stelt aan technische en organisatorische maatregelen gericht op vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, ofwel Privacy. De nieuwe GDPR – AVG Privacy wetgeving stelt ook expliciete eisen ten aanzien van de Vertrouwelijkheid, Integriteit, Beschikbaarheid en Veerkracht van de onderliggende verwerkingssystemen en diensten en […]

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico’s  een memo ‘Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017’. Hierin wordt aangegeven dat DNB in 2017 met name wil focusen op twee aandachtsgebieden: of financiële instellingen effectief omgaan met risico´s betreffende Cyber Security of financiële instellingen een effectief IT risicomanagement hebben ingericht “DNB benadrukt dat instellingen zelf […]

Op 27 april 2016 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgesteld. Deze zal met ingang van 25 mei 2018 in alle lidstaten, dus ook in Nederland, van toepassing zijn. Zie op deze website ook: https://www.bcpi.eu/avg-2018/ Deze verordening beoogt een in de gehele Europese Unie coherente en homogene bescherming van natuurlijke personen rond de verwerking van […]

Veel organisaties zijn getroffen of verontrust geraakt door de recente WannaCry Ransomware aanvallen. Dit artikel geeft een korte beschrijving van de manier waarop de BCPI methodiek & tooling uw organisatie kunnen helpen om in dergelijke situaties over een kosteneffectieve bescherming van de services, de assets en de reputatie van uw organisatie  te kunnen beschikken. HR1167 […]

Veel organisaties zijn bezig met de implementatie van methoden en technieken voor software-ontwikkeling en operationeel systeembeheer zoals Agile, Scrum, DevOps, Virtualisatie en IaaS. Dit artikel geeft een korte beschrijving van die methoden en technieken en geeft een inschatting van de mogelijke effecten hiervan met het oog op het verkorten op IT Disaster Recovery doorlooptijden. HR1166 […]

Dit Company Profile geeft een korte beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van BCPI en geeft meer inzicht in de BCPI Visie, de BCPI Methodiek en de modules van de BCPI Tooling. BCPI – Company profile

Veel organisaties beschikken over BIA’s ofwel Business Impact Analyses per Business Unit of per Afdeling. Dit artikel gaat in op de inhoud en gangbare verschijningsvormen van Business Impact Analyses en op de kosten van het actueel houden van Business Impact Analyses. Er wordt een werkwijze beschreven die er op gericht is om het rendement van Business Impact […]

  • 1
  • 2