Monthly Archives: juni 2017

Op 27 april 2016 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgesteld. Deze zal met ingang van 25 mei 2018 in alle lidstaten, dus ook in Nederland, van toepassing zijn. Zie op deze website ook: https://www.bcpi.eu/avg-2018/ Deze verordening beoogt een in de gehele Europese Unie coherente en homogene bescherming van natuurlijke personen rond de verwerking van […]