fw-1

BCPI - AVG Analyse

fw-1

BCPI - AVG Beheer

fw-1

BCPI - AVG Reports

AVG Gemeenten

 

 

 

BCPI tooling ter ondersteuning van AVG Implementaties bij gemeenten

Speciaal voor de Nederlandse gemeenten heeft BCPI een gemeente-variant van de BCPI - AVG Implementatie tooling ontwikkeld.

Hiermee kunnen gemeenten, volledig in lijn met de instructies, richtlijnen en hulpmiddelen van de VNG, in veel kortere tijd een aanzienlijk hogere kwaliteit bereiken van het Register van Verwerkingsactiviteiten en het gemeentelijke Privacy Management proces dan met conventionele hulpmiddelen als Word en Excel mogelijk is. De kostenbesparingen zijn jaarlijks terugkerend.
Het Privacy Management proces wordt meteen in de gemeentelijke organisatie verankerd. 

Op uw verzoek verzorgt BCPI graag een demonstratie van de BCPI - GDPR AVG Implementatie tooling voor Data Protection Officers, Functionarissen Gegegevensbescherming en/of ICT beheerders van uw gemeente. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

U kunt onderstaand vrijblijvend het 10 stappenplan of een demo aanvragen.

Het eenvoudig 10-stappen plan voor AVG Implementaties bij gemeenten

De BCPI AVG Implementatie tooling voor gemeenten wordt geleverd inclusief uitgebreide online training en een eenvoudig 10-stappenplan.

  1. Template ondersteund - Indeling van typen persoonsgegevens naar AVG classificatieniveaus
  2. Template ondersteund - Groeperen van gemeenteprocessen naar afdelingen 
  3. Template ondersteund - Selectie van applicaties, archieven en apparatuur per proces 
  4. Template ondersteund - Identificatie van groepen van persoonsgegevens in applicaties
  5. Software ondersteund - Automatische update van het  Register van Verwerkingsactiviteiten
  6. Template ondersteund - Invoer van overige door AVG vereiste gegevens en maatregelen 
  7. Software ondersteund  - Print afdelingsrapporten met afdelingsgegevens / interne controle
  8. Software ondersteund  - Print Register van Verwerkingsactiviteiten / interne controle 
  9. Software ondersteund  - Print Data Groep Analyse rapport en werklijsten/ interne controle
  10. Software ondersteund  - Export Register Verwerkingsactiviteiten / publicatie op gemeente-site

Ondersteuning van ENSIA

Uniek aan de BCPI oplossing, is dat de gemeenten die hun Single Strategy licentie omzetten naar een reguliere BCPI licentie de werkzaamheden voor AVG en Privacy kunnen hergebruiken en dan direct ook kunnen beschikken over Security plannen, Service Availabity plannen en Continuity plannen. 

Die gemeenten beschikken dan ineens ook over plannen voor scenario's zoals een grote brand, Ransomware of DDOS aanvallen, een langdurige stroomstoring, wateroverlast, etcetera.
Deze methodiek helpt gemeenten dus om ook te kunnen gaan voldoen de doelstellingen van ENSIA.

 

 

 

Licentieprijzen

Licentiekosten inclusief training & support bedragen € 220 (excl. BTW) per gebruiker per maand.

Een gemiddelde gemeente kan al met 1 of 2 gebruikers een zeer effectief en kostenbesparend Privacy Management proces implementeren. 

Bestaande analyses die al eerder in Excel werden uitgewerkt, worden gratis ingelezen.
De relationele omgeving vormt deze input om tot uiterst krachtige management instrumenten.