fw-1

BCPI - AVG Analyse

fw-1

BCPI - AVG Beheer

fw-1

BCPI - AVG Reports

AVG BCPI Modules

Speciale GDPR / AVG Implementatie tooling

BCPI heeft een specifiek op GDPR / AVG Implementaties toegespitste SaaS ondersteuning ontwikkeld.
Deze wordt geleverd inclusief een uitgebreide online training en telefonische helpdesk ondersteuning.

Belangrijkste toegevoegde waarde is het feit dat u hiermee niet alleen een eenmalig plan ontwikkelt, maar ook direct beschikt over een verankerd beheerproces en een kwalitatief zeer hoogwaardige beheermethodiek.
De waardering voor de inspanningen van uw organisatie om persoonsgegevens te beschermen zal hierdoor enorm toenemen.
U beschikt over alle instrumenten om zowel een hoog niveau van privacy bescherming te realiseren als om een beveiligingsadministratie conform Artikelen 30 en 32 van de AVG te onderhouden.

Hoofdfunctionaliteiten zijn:

 • Business Analyse
 • ICT Analyse
 • AVG Implementatie Planning
 • AVG Implementatie Rapportering
 • AVG Test Planning
 • AVG Test Rapportering


De bijbehorende training leert gebruikers stap-voor-stap hoe zij aan de AVG wetgeving kunnen gaan voldoen.

In de tooling zijn standaard ondermeer de volgende rapporten beschikbaar:

 • Business Management Rapporten per afdeling
 • Rapporten Beveiligingsprioriteiten persoonsgegevens in het ICT landschap
 • Rapporten Beveiligingsprioriteiten persoonsgegevens in de Business processen (archieven, apparatuur, voorraden, installaties, etc)
 • Rapporten Taakverdeling (intern/extern) ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens
 • Rapporten Documentatie (interne/externe) beveiligingsmaatregelen en actuele beveiligingsstatus
 • Rapporten (interne/externe) contactpersonen, bewaartermijnen, etc
 • Integraal AVG Implementatieoverzicht voor de gehele organisatie en per team/instantie
  met alle verantwoordelijkheden, betrokkenen, maatregelen en status
 • Integraal AVG testplan voor de gehele organisatie en per team/instantie
  met alle verantwoordelijkheden, betrokkenen, maatregelen en tests
 • Integraal AVG testrapport voor de gehele organisatie en per team/instantie
  met alle verantwoordelijkheden, betrokkenen, maatregelen en uitkomsten van tests

Alle AVG rapporten kunnen in uw eigen huisstijl worden geproduceerd.
De tooling is Made, Managed en Hosted in Holland en in het Nederlands en Engels beschikbaar.
BCPI voldoet aan alle GDPR / AVG vereisten.

AVG demo 12 december

Op 12 december as. organiseert BCPI van 09:30 - 12:30 in Utrecht een uitgebreide demonstratie van de BCPI - GDPR AVG Implementatie tooling. 

Deze demo laat zien hoe u met de BCPI - GDPR AVG Implementatie tooling kunt voldoen aan de kernartikelen 30 en 32 van de GDPR AVG wetgeving. Zie in dit kader ook de AVG publicaties in het blog op deze site.

In de demo wordt stap voor stap getoond hoe in de BCPI tooling een AVG Implementatieplan kan worden uitgewerkt en hoe een effectief en efficiënt Privacy Management proces kan worden ingericht. 

U kunt zich hieronder inschrijven om de demo bij te wonen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 

 • 6 + 66 =

Licentieprijzen

De BCPI GDPR / AVG Implementatie licentie is specifiek gericht op ondersteuning van GDPR / AVG Implementaties.
Als single strategy versie van de reguliere complete BCPI toolset kan de BCPI GDPR / AVG Implementatie licentie tegen een aantrekkelijke prijs worden aangeboden.

De speciale BCPI GDPR / AVG Implementatie SaaS oplossing wordt op basis van een jaarcontract aangeboden.

Per user bedragen de licentiekosten € 220 per maand, excl BTW.
Het licentiebedrag luidt inclusief maintenance, hosting, online training, telefonische support en nieuwe versies.
U heeft uitsluitend een browser nodig (Internet Explorer, Google Chrome, Safari).

Wilt u ook een AVG - Datalek Recovery draaiboek maken?

In de volledige BCPI omgeving kan bij het AVG Implementatieplan aanvullend ook nog een Datalek recovery draaiboek worden ontwikkeld, waarin alle security controles, crisis communicatie en security herstelacties van interne teams en externe organisaties in hun onderlinge afhankelijkheden met de beoogde doorlooptijden kunnen worden gespecificeerd .

Na eventuele inbreuken op de gegevensbescherming kan de Verwerkingsverantwoordelijke of de Functionaris Gegevensbescherming aan de hand van dit hersteldraaiboek van minuut tot minuut regie voeren over die security controles, crisis communicatie en security herstelacties.

Uw AVG werk hergebruiken voor andere scenario's

De volledige BCPI omgeving ondersteunt het integrale (IT) Risk Management op aspecten continuïteit, integriteit, beschikbaarheid, (informatie)beveiliging en operational audit. Mocht u dat wensen, dan kunt u op termijn eventueel ook andere BCPI modules aanschaffen. De informatie die u nu voor AVG samenbrengt, kan dan direct worden hergebruikt om plannen en draaiboeken te maken voor:

 • Herstel na DDOS aanvallen
 • Herstel na Ransomware aanvallen
 • Herstel na Stroomstoringen / Brand / Wateroverlast
 • Herstel na Kortdurende evacuaties
 • Herstel na Pandemie, bacteriële besmetting, et cetera
 • Planning en ondersteuning van complexe verhuisoperaties
 • Et cetera

De investering die u nu doet kan dus op termijn nog meer kwaliteitsrendement voor uw organisatie gaan genereren.
BCPI is graag bereid tot het geven van meer informatie of het verzorgen van een demo.